Galicia Digital Export

Axudas do Igape Galicia Exporta Dixital

This company was the beneficiary of a grant from the Igape Galicia Exporta Dixital programme. O obxectivo destas axudas é facilitar a internacionalización dixital da empresa galega no exportadora ou com escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que a incrementen a que a través da vía dixital.

The intended result is to increase the number of exporting companies and consolidate the presence of Galician companies in international markets.

Company supported by the following institutions: