Galicia Exporta Digital

Axudas do Igape Galicia Exporta Dixital

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Dixital. O obxectivo destas axudas é facilitar a internacionalización dixital da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que a incrementen a través da vía dixital.

O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Empresa apoyada por las siguientes instituciones: